calibration and services

Kalibrering & Tjänster

iStock-1032716674
iStock-1296461033
Fluke_t6-1000_1
Fluke_ti400_1

Varför Kalibrera?

En digital multimeter kommer endast att kunna uppfylla specifikationerna när den befinner sig i en viss miljö. Förhållanden som temperatur, fuktighet och liknande kommer att påverka prestandan. Även förhållanden som nätspänning kan påverka prestandan. För att säkerställa att den digitala multimetern kan fungera inom sin osäkerhetsspecifikation är det nödvändigt att se till att de externa villkoren är uppfyllda. Utanför detta intervall kommer felen att öka och avläsningarna kan inte längre garanteras.

Ett ytterligare element som ska beaktas är kalibreringsperioden för den digitala multimetern. Eftersom alla kretsar kommer att drivas med tiden måste DMM kalibreras regelbundet för att säkerställa att den fungerar inom dess specifikation. Kalibreringsperioden kommer att ingå i specifikationen för DMM. Den vanligaste kalibreringsperioden är ett år, men vissa digitala multimeter-specifikationer kan ange en kalibreringsperiod på 90 dagar. 90-dagarsperioden gör det möjligt att tillämpa en stramare specifikation på den digitala multimetern, så att den kan användas i mer krävande applikationer.

När man tittar på kalibreringsperioden för den digitala multimetern, bör man komma ihåg att kalibreringen kommer att utgöra en betydande del av ägandekostnaden och efter några år kommer att vara betydligt högre än för eventuella avskrivningar. Normalt rekommenderas en lång kalibreringsperiod för den digitala multimetern, förutom när det krävs särskilt krävande tester.

Calibration_etm4u1
Calibration_etm4u4
Calibration_etm4u3

Kalibrering

Vid kalibrering jämförs ett instrument med ett annat med högre spårbar noggrannhet. Genom att kalibrera kan man dokumentera att ett mätinstrument ligger inom de specificerade specifikationerna vid kalibreringstidpunkten. Specifikationerna du kalibrerar mot anges normalt av tillverkaren av mätutrustningen, men kan också specificeras av andra standarder, kunder eller dina egna krav.

Spårbarhet

Med spårbarhet menas att något kan spåras tillbaka till ursprunget. För kalibrering menas att resultatet av kalibreringen kan spåras tillbaka till definitionen av mätstorleken via en obruten kalibreringskedja där alla har specificerat mätosäkerhet. Spårbarhet är vanligtvis inställd på nationell eller internationell standard

Vårt Labb

Alla mätningar som görs när vi kalibrerar kan spåras till nationella eller internationella laboratorier. Vårt kalibreringslaboratorium är utrustat med noggranna referensinstrument anpassade till våra kunders behov. Vi utfärdar kalibreringscertifikat som bekräftar att instrumentet överensstämmer med tillverkarens specifikationer eller andra krav. Vi har avtal med externa laboratorier för instrument som vi inte kan kalibrera själva.

Vad kan vi kalibrera?

Multimetrar, tångamperemetrar, isolationsprovare, loggers, analoga instrument etc. Dessa instrument är kalibrerade med en multifunktionskalibrator. Vi kan också kalibrera temperaturmätare från -30C till 125C och ytsensorer från rumstemperatur upp till 400C.

Calibration4