Riktlinjer för miljöfrågor

Inledning

Etm4u:s miljöarbete är en integrerad del av den dagliga verksamheten och vi förväntar oss det samma från våra leverantörer.  Syftet med riktlinjerna för miljöfrågor är att beskriva Etm4u:s  kontinueliga miljöarbete och hur verksamheten påverkar miljön.

 

 

Principer

Många av de åtgärder som Etm4u har tagit inom miljöhantering underlättar våra kunders dagliga affärsverksamhet enormt: Vi ser till att potentiellt miljö- eller hälsofarliga ämnen inte används alls i varor och förpackningar eller att de maximala gränserna underskrids avsevärt. Vi följer förpacknings- och återvinningsbestämmelser och mycket mer. För dig som kund innebär det att du inte behöver genomföra tids- och kostnadskrävande tillståndsförfaranden. Vi är noga med att ständigt ställa kvalitetskrav på våra leverantörer både när det gäller rent kvalitativa, sociala eller miljömässig

 

Organisation och fördelning av ansvar

Huvudansvaret för miljöarbetet ligger hoss ledningen för Etm4u. Samtidig har varje anställd ett individuellt ansvar för att miljöarbetet genomförs på bästa möjliga sätt. Alla anställda i Etm4u är ansvariga for att hålla sig uppdaterade på den senast reviderade policyen.

 

Etm4u:s miljömål

Vårt övergripande miljömål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete. Detta mål har brutits ned i ett antal underliggande mål:

  1. Ständig kompetensutveckling inom ny teknik och nya material
    Vi ska ha god kunskap om ny teknik och nya, förbättrade produkter med beaktande av miljöaspekter.
  2. Grundläggande miljökunskap
    All personal som arbetar hos oss ska erhålla grundläggande miljökunskap för att kunna medverka i både Etm4u:s eget och våra kunders miljöarbete.
  3. Leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners med eget miljöarbete
    Dokumenterade leverantörsbedömningar görs alltid med krav på leverantörer, underkonsulter och samarbetspartners om ett eget miljöarbete.