Kvalitetspolicy Etm4u Sverige

1.Introduktion

Kvalitetsarbetet i Etm4u drivs som en integrerad del av dagliga verksamheten. Syftet med denne policy är att beskriva Etm4u’s löpande abete med kvalitetsfrågor.

 

2. Kvalitetspolicy

ETM4U strävar efter att överträffa kundernas krav och förväntningar. Våra kundar skall känna sig säkra på att de kommer att få rätt produkt i rätt tid och att vi erbjuder dem produkter och tjänster av bästa kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad. Vi önskar att uprätthålla ett bra och professionellt förhållande till våra ägare och säkerställa att alla anställda är engagerade i sitt och verksamhetens kvalitetsarbete och att göra ständiga förbättringar.

 

3 Organisation och fördelning av ansvar

Det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet ligger på den dagliga ledaren och blir utfört med hjälp av dokumenterade arbetsinstruktioner och processer

 

4. Policyen

ETM4U:s kvalitetspolicy fastställs vanligtvis av styrelsen en gång om året. Datum för utgåvan och versionsnumret på policyn står på första sidan. Den senast uppdaterade versionen av policyen kommer alltid vara tillgänglig på ETM4U:s gemensamma server. Alla anställda i  ETM4U är ansvariga för att hålla sig uppdaterade på den senast reviderade policyen.